Author Archive

Sumineo 25/2,5 EC

SUMİNEO 25/2.5   EC

ETKİ ŞEKLİ :

Sumineo 25/2.5 EC, Fenitrothion ( Premium sumithion ) güçlü öldürücü aktif madde olarak,  haşerelerin bağışıklık sistemini de inhibe eder. Uzun süre kalıcılığa sahiptir. Larvalara karşıda etkili bir ilaçtır. Kalıcılık çok iyi olduğundan, kapalı alanlarda  tercih edilir.

Insektisidal etkisini ,kolinesteraze enzimini inhibe ederek gösterir.
……………………………………………………………………………………………………………………

• Kuvvetli öldürücü (Killing effect) güce sahiptir.

• Hızlı düşürücü (Knock-down) etkisi vardır.
• Çok güçlü ışığa çıkarıcı (Flushing-out) etkisi vardır.
• Kullanımı çok kolaydır.
• Depolama süresince emülsiyon özelliğini kaybetmez.
• Su veya diğer eriticilerle her oranda ve kolayca karışır.
• İnsan ve memeli diğer canlılara karşı uygun toksisitededir.
• Kapalı alanlarda her türlü ilaçlamalar için uygundur.
…………………………………………………………………………………………………………………….

EMÜLSİYON KONSANTRE PREPERATIN İÇERİĞİ :
Formülasyon (a/h)
Fenitrothion   (Saf)            :  %25

Tetramethrin  ( saf )          :  % 2,5
Emülgatör ve Solvent ile  : %100′ e tamamlanır.

AKUT ORAL LD50 :
(SIÇANLAR İÇİN)

Fenitrothion  : 503 mg/kg

Tetramethrin : 5000 mg/kg

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

 KULLANMA TALİMATI

UYGULAMA ALANI ETKİLİ OLDUĞU HAŞERE TÜRLERİ UYGULAMA
CİHAZI
İLAÇ +
SEYRELTİCİ
UYGULAMA ORANI UYGULAMA DOZU
BOŞ KAPALI
ALAN 
Sivrisinek Pulverizatör 2 litre ilaç + 8  litre su ile karıştırılır 40  ml/ m² dozda uygulanır. 2 gr a.i/m²
  Karasinek Pulverizatör 1 litre ilaç + 9 litre su ile karıştırılır 40 ml/ m² dozda yüzeylere uygulanır 1 gr a.i/m²
Toksisitesi : Formülasyon Akut Oral LD-50 : 2012 mg/kg
Depolama : İlaç asgari 2 sene boyunca fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini muhafaza eder.

…………………………………………………………………………………………………………………….

 Sumineo 25/2.5  EC’nin etkili olduğu zararlılar:
• Sivrisinek
• Karasinek
• Tatarcık
• Hamamböceği
• Bit
• Pire
• Kene
• Karınca
• Çekirge
• Çıyan
• Kırkayak
• Kulağakaçan
• Tahtakurusu
• Güve
• Testereli Böcek
• Yürüyen Tüm Haşereler

…………………………………………………………………………………………………………………….

Exdel 5 SC

ETKİ ŞEKLİ :

Exdel 5 SC, Deltamethrin güçlü öldürücü aktif madde olarak görev alır. Uzun süre kalıcılığa sahiptir. Suda süspansiyon konsantre ürün olduğundan dolayı, kokusuzdur ve yüzeylerde leke bırakmaz. Kapalı alanlarda güvenle kullanılabilecek ürünlerimizdendir. Sivrisinek karasinek ve hamamböceği gibi diğer tüm haşerelerde, vektör kontrölünde etkili insektisittir.
İnsektisidal etkisini temas ( Kontakt ) yolla ve sindirim yoluyla gösterir. Zararlılar sinir sistemlerindeki nöronlara doğrudan etki göstererek öldürücü görevini yerine getirir. Erginlerde olduğu kadar, bazı zararlıların farklı yaşam evrelerinde de etkilidir.


…………………………………………………………………………………………………………………….

• Kuvvetli öldürücü (Killing effect) güce sahiptir.
• Çok güçlü ışığa çıkarıcı (Flushing-out) etkisi vardır.
• Kullanımı çok kolaydır.
• Depolama süresince emülsiyon özelliğini kaybetmez.
• Su ile, her oranda ve kolayca karışır.
• İnsan ve memeli diğer canlılara karşı uygun toksisitededir.
Açık ve kapalı alanlarda her tür ilaçlamalar için uygundur.
…………………………………………………………………………………………………………………….

SUDA SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC) / AKICI SIVI :
Formülasyon (a./h.)
Deltamethrin (saf)           : %5

AKUT ORAL LD50 :
(SIÇANLAR İÇİN)

Deltamethrin             : 135 mg./kg.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Exulv 35/5 EW

ETKİ ŞEKLİ :
Exkill ve Exulv serisi, öldürücü aktif madde olarak, günümüze değin bulunan en güçlü aktif maddelerden biri olan Cyphenothrin ihtiva eder. Aktif madde üreticisi olan Japon SUMITOMO firması, aynı zamanda bu maddenin keşfedildiği ve patentlendiği firmadır. Asya ülkelerinde üretilen taklitlerinde bulunan impuritiler (Ne oldukları tam olarak bilinmeyen ve istenmeyen yan ürünler) bu orijinal üründe yoktur. Bu nedenle de son derece güvenlidir. Cyphenothrin, ışığa duyarlı (Photolable) sentetik pyretroidlerden olup, çok kısa bir süre sonunda ortamdan tamamen uzaklaştığı için, hacimsel ilaçlamaların en çok tercih edilen ürünlerindendir. Son derece güçlü olan öldürücü aktif maddedir, ayrıca Tetramethrin ilave edilerek, düşürücülük yönüyle de mükemmelleştirilmiştir, ve Piperonyl Butoxide eklenmesi ile etki arttırıcı (sinerjist) olarak görev yaparken, haşerelerin bağışıklık sistemini inhibe eder.

Insektisidal etkisini temas (Kontakt) yolla ve solunum yoluyla gösterir. Zararlıların sinir sistemlerindeki nöronlara doğrudan etki göstererek öldürücü görevini yerine getirir.
…………………………………………………………………………………………………………………….

• Kuvvetli öldürücü (Killing effect) güce sahiptir.
• Çok güçlü düşürücü (Knock-down) etkisi vardır.
• Sinerjit etkiye sahiptir, bağışıklık sistemini inhibe eder.
• Çok güçlü ışığa çıkarıcı (Flushing-out) etkisi vardır.
• Taklitlerindeki yan ürünleri içermez (Impuritiler)
• Kullanımı çok kolaydır.
• Depolama süresince emülsiyon özelliğini kaybetmez.
• Su ile her oranda ve kolayca karışır.
• Hacimsel ilaçlamalar için çok uygundur.
• İnsan ve memeli diğer canlılara karşı uygun toksisitededir.
• Açık ve kapalı alanlarda her türlü ilaçlamalar için uygundur.
…………………………………………………………………………………………………………………….

EMULSİYON , SUDA YAĞ PREPERATIN İÇERİĞİ
Formülasyon (a/h)
Cyphenothrin (Saf)          : %35
Tetramethrin (Saf)           : % 5
Piperonyl Butoxide (Saf) : % 15
Emülgatör ve Solvent ile : %100’e tamamlanır.

AKUT ORAL LD50 :
(SIÇANLAR İÇİN)

Cyphenothrin          : 318  mg/kg.
Tetramethrin           : 5000 mg/kg.
Piperonyl Butoxide : 7500 mg/kg.

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

 KULLANMA TALİMATI

UYGULAMA ALANI HEDEF HAŞERE UYGULAMA
CİHAZI
İLAÇ +
SEYRELTİCİ
UYGULAMA ORANI UYGULAMA DOZU
AÇIK
ALANLAR
Sivrisinek
Karasinek
ULV 1 litre ilaç + 86,5 litre su 0,5 litre / ha 2 gr a.i/ha
KAPALI
ALANLAR
Karasinek Rezidüel 1 litre ilaç + 559 litre su 4 litre /
100 m
²
0,025 g a.i/m²
Hamamböceği Rezidüel 1 litre ilaç + 349 litre su 4 litre /
100 m
²
0,04 g a.i/m²
Toksisitesi : Formülasyon Akut Oral LD-50 : 884,5 mg/KG
Depolama : İlaç asgari 2 sene boyunca fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini muhafaza eder.

…………………………………………………………………………………………………………………….

 Exulv 35 / 5 EW’nin etkili olduğu zararlılar:
• Sivrisinek
• Karasinek
• Tatarcık
• Hamamböceği
• Bit
• Pire
• Kene
• Karınca
• Çekirge
• Çıyan
• Kırkayak
• Kulağakaçan
• Tahtakurusu
• Güve
• Testereli Böcek
• Yürüyen Tüm Haşereler

…………………………………………………………………………………………………………………….

Exulv 10/5 EW

EXULV 10 / 5 EW

ETKİ ŞEKLİ :
Exkill ve Exulv serisi, öldürücü aktif madde olarak, günümüze değin bulunan en güçlü aktif maddelerden biri olan Cyphenothrin ihtiva eder. Aktif madde üreticisi olan Japon SUMITOMO firması, aynı zamanda bu maddenin keşfedildiği ve patentlendiği firmadır. Asya ülkelerinde üretilen taklitlerinde bulunan impuritiler (Ne oldukları tam olarak bilinmeyen ve istenmeyen yan ürünler) bu orijinal üründe yoktur. Bu nedenle de son derece güvenlidir. Cyphenothrin, ışığa duyarlı (Photolabile) sentetik pyretroidlerden olup, çok kısa bir süre sonunda ortamdan tamamen uzaklaştığı için, hacimsel ilaçlamaların en çok tercih edilen ürünlerindendir. Son derece güçlü olan öldürücü aktif maddedir, ayrıca Tetramethrin ilave edilerek, düşürücülük yönüyle de mükemmelleştirilmiştir, ve Piperonly Butoxide eklenmesi ile etki artırıcı (sinerjist) olarak görev yaparken, haşerelerin bağışıklık sistemini inhibe eder.

Insektisidal etkisini temas (Kontakt) yolla ve solunum yoluyla gösterir. Zararlıların sinir sistemlerindeki nöronlara doğrudan etki göstererek öldürücü görevini yerine getirir.
…………………………………………………………………………………………………………………….

• Kuvvetli öldürücü (Killing effect) güce sahiptir.
• Çok güçlü düşürücü (Knock-down) etkisi vardır.
• Sinerjit etkiye sahiptir, bağışıklık sistemini inhibe eder.
• Çok güçlü ışığa çıkarıcı (Flushing-out) etkisi vardır.
• Taklitlerindeki yan ürünleri içermez (Impuritiler)
• Kullanımı çok kolaydır.
• Depolama süresince emülsiyon özelliğini kaybetmez.
• Su ile her oranda ve kolayca karışır.
• Hacimsel ilaçlamalar için çok uygundur.
• İnsan ve memeli diğer canlılara karşı uygun toksisitededir.
• Açık ve kapalı alanlarda her türlü ilaçlamalar için uygundur.
…………………………………………………………………………………………………………………….

EMULSİYON , SUDA YAĞ PREPERATIN İÇERİĞİ
Formülasyon (a/h)
Cyphenothrin (Saf)          : %10
Tetramethrin (Saf)           : % 5
Piperonyl Butoxide (Saf) : % 10
Emülgatör ve Solvent ile : %100′ e tamamlanır.

AKUT ORAL LD50 :
(SIÇANLAR İÇİN)

Cyphenothrin          : 318  mg/kg.
Tetramethrin           : 5000 mg/kg.
Piperonyl Butoxide : 7500 mg/kg.

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

 KULLANMA TALİMATI

UYGULAMA ALANI HEDEF HAŞERE UYGULAMA
CİHAZI
İLAÇ +
SEYRELTİCİ
UYGULAMA ORANI UYGULAMA DOZU
AÇIK
ALANLAR
Sivrisinek ULV 1 litre ilaç +  24 litre su 0,5 litre / ha 2 gr a.i/ha
KAPALI
ALANLAR
         
Karasinek Rezidüel 1 litre ilaç + 159 litre su 4 litre /
100 m²
0,025 g a.i/m²
Hamamböceği Rezidüel 1 litre ilaç +   99 litre su 4 litre /
100 m²
0,04 g a.i/m²
Toksisitesi : Formülasyon Akut Oral LD-50 : 2960.3 mg/kg
Depolama : İlaç asgari 2 sene boyunca fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini muhafaza eder.

…………………………………………………………………………………………………………………….

 Exulv 10 / 5 EW ‘nin etkili olduğu zararlılar:
• Sivrisinek
• Karasinek
• Tatarcık
• Hamamböceği
• Bit
• Pire
• Kene
• Karınca
• Çekirge
• Çıyan
• Kırkayak
• Kulağakaçan
• Tahtakurusu
• Güve
• Testereli Böcek
• Yürüyen Tüm Haşereler

…………………………………………………………………………………………………………………….

 
Dezenfektan - Ürünlerimiz - Teknik servis - Halı Böceği İlaçlama - Tarantula İlaçlama - Dana Burnu Böceği - Çiyan İlaçlama - Kertenkele İlaçlama - Akarlar İlaçlama - Tespih Böceği İlaçlama -
Adres : Sehitevliya Mahallesi Nursultan Nazarbayev Blv. No: 39 Merkez/ Kahramanmaras

Telefon : 0.344 221 26 20

Fax : 0.344 221 26 21