Author Archive

METRADİN SC

Metradin SC

METRADİN SC

 

Formülasyon şekli: Süspansiyon Konsantre (SC)

Aktif maddenin adı ve miktarı (a/h)

Deltamethrin  (CAS No: 52918-63-5)              % 2,5

Yardımcı maddeler ve miktarları

Suspanse ediciler                                           % 2

Çözücü ve De-iyonize su    % 95,5 ile % 100 e tamamlanır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

– ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

– BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

-UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

– UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

– İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalajların imhası: Kullanım sonrası boş ürün ambalajlarını çevrede bırakmayınız, yiyecek veya su saklamak için ya da benzeri amaçlarla tekrar kullanmayınız. Boşalan kapları usulüne uygun imha ediniz.

Ürün tipi: 18 (insektisit)

Zehirlenme belirtileri: Ürün yutulduğunda, solunduğunda veya ciltle temasında zararlıdır. Başlıca zehirlenme belirtileri bulantı, kusma, baş dönmesi ve koordinasyon eksikliğidir.

LD50 değerleri:

Deltamethrin sıçan akut oral LD50        135 mg/Kg

İlk yardım önlemleri:

Deri ile temas: Bulaşmış giysileri derhal çıkartınız. Deriyi sabun ve bol su ile iyice yıkayınız.

Göz ile temas: Gözleri derhal su ile yıkayınız ve bir hekimin tavsiyesine başvurunuz.

Solunduğunda: Hastayı derhal açık havaya çıkarınız, gerekirse bir hekimin tavsiyesine başvurunuz.

Yutulduğunda: Hastayı kusturmayınız, yağlı içecekler (süt, sıvı yağlar) uygulamayınız. Derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz ve midesini yıkatınız.

Antidotu ve gerekli bilgiler:

Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi önerilir.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)’NİN 114 NO’LU TELEFONUNUARAYINIZ.

Ürünü kullanırken ve depolarken dikkat edilecek hususlar: Uygulayıcılar ürünü kullanırken piretroit insektisitlere uygun filtreli maske, gözleri korumak için emniyet gözlüğü, kauçuk eldiven, uzun kollu tulum ve uygun ayakkabı giymelidir. Ürün su kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Ürün orijinal ambalajında serin ve iyi havalandırılmış ortamlarda kapağı kapalı olarak depolanmalıdır.

Risk ibaresi ve açıklaması:

R 23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir

R57: Arılar için zehirlidir.

R 50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Güvenlik ibaresi ve açıklaması:

S 1 / 2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S 24 : Cilt ile temasından sakının.

S 36/37/39 : Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S 38: Yetersiz havalandırma şartlarında uygun solunum cihazı takın.

S 45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun (mümkünse etiketi gösterin)

S 60: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.

S 61: Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.

T (Toksik)         N (Çevre için tehlikeli)

İmal ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj numarası:

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 17.08.2004

Kullanılacağı zararlı organizmalar

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü

-Yaşam evresi

Uygulama alanı ve şekli

Karışım oranı

Uygulama dozu

Sivrisinek Yüzey uygulaması 100 ml ilaç

+ 400 ml su5 litre karışım 100 m2 alana uygulanır.

(0,025 g a.i./m2)KarasinekYüzey uygulaması40 ml ilaç

+460 ml su5 litre karışım 100 m2 alana uygulanır.

(0,010 g a.i./m2)HamamböceğiYüzey uygulaması50 ml ilaç

+450 ml  su5 litre karışım 100 m2 alana uygulanır.

(0,012 g a.i./m2)

Kullanma şekli:

Metradin SC ergin sivrisinek, karasinek ve hamamböceklerine karşı kalıcı yüzey uygulaması şeklinde uygulanır, su bazlı bir formülasyondur. Kolayca ve hızla sulandırılabilir. Gözenekli ve alkaliler olmak üzere tüm yüzeylerde etkilidir ve aşınmaya sebep olmaz. Yanıcı değildir. Haşerelere ağız ve temas yolu ile hızlı öldürücü etkiye sahiptir.

İçi temiz bir pulverizatör (sırt pompası, el spreyi veya filit) deposuna alacağı su miktarının yarısı ile gereken miktarda Metradin SC konulur, iyice karıştırdıktan sonra kalan su depoya ilave edilir.Sivrisinek ve karasinek mücadelesinde dinlendikleri duvar yüzeyleri ile karasineklerin beslendiği organik atık materyal üzerine, hamamböcekleri ile mücadelede süpürgelikler, dolap arkaları, lavabo altları, çatlak ve yarıklara püskürtülür.

Metradin SC uygulama yüzeyinde kalıcı etki oluşturur.

Üretici firmanın adı ve adresi:

I.N.D.I.A Industre Chimiche S.p.A Nona Strada Padova / Italy

Ruhsat sahibinin adı ve adresi:

Bavet İlaç San ve Tic. A.Ş.

ITOSB 12. Cadde No:8 Tepeören- Tuzla / İstanbul

Fason dolum yeri adı ve adresi:

Farmatek Tarım Mümessillik Tic. Ltd. Şti. Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras Bulvarı Analitik Caddesi No: 90 Tepeören- Tuzla /İstanbul

Net miktarı: 50 ml, 5 litre

KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ

Ambalajı açılmış ürünü en kısa sürede kullanınız.

Ürün serin yerde ve ışıktan koruyarak muhafaza edildiğinde normal depolama şartlarında raf ömrü 2 (iki) yıldır.

MAKSİ SC

Maksi

MAKSİ SC

 

Formülasyon şekli: SC

Aktif maddenin adı ve miktarı (a/h)

Alfacypermetrin (CAS No: 67375-30-8)             %  6

Yardımcı maddeler ve miktarları

Suspanse ediciler                                              % 18

De-iyonize su  % 76 ile % 100 e tamamlanır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

– ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

– BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

-UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

– UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

– İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalajların imhası: Kullanım sonrası boş ürün ambalajlarını çevrede bırakmayınız, yiyecek veya su saklamak için ya da benzeri amaçlarla tekrar kullanmayınız. Boşalan kapları usulüne uygun imha ediniz.

Ürün tipi: 18 (insektisit)

Zehirlenme belirtileri: Ürün yutulduğunda, solunduğunda veya ciltle temasında zararlıdır. Başlıca zehirlenme belirtileri bulantı, kusma, baş dönmesi ve koordinasyon eksikliğidir.

LD50 değerleri:

Alphacypermetrin sıçan akut oral LD50 79 mg/kg

İlk yardım önlemleri:

Deri ile temas: Bulaşmış giysileri derhal çıkartınız. Deriyi sabun ve bol su ile iyice yıkayınız.

Göz ile temas: Gözleri derhal su ile yıkayınız ve bir hekimin tavsiyesine başvurunuz.

Solunduğunda: Hastayı derhal açık havaya çıkarınız, gerekirse bir hekimin tavsiyesine başvurunuz.

Yutulduğunda: Hastayı kusturmayınız, yağlı içecekler (süt, sıvı yağlar) uygulamayınız. Derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz ve midesini yıkatınız.

Antidotu ve gerekli bilgiler:

Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi önerilir.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)’NİN 114 NO’LU TELEFONUNUARAYINIZ.

Ürünü kullanırken ve depolarken dikkat edilecek hususlar: Uygulayıcılar ürünü kullanırken piretroit insektisitlere uygun filtreli maske, gözleri korumak için emniyet gözlüğü, kauçuk eldiven, uzun kollu tulum ve uygun ayakkabı giymelidir.

Risk ibaresi ve açıklaması:

R 25: Yutulaması halinde toksiktir.

R 37: Solunum sistemini tahriş eder.

R 48/22: Zararlı: Uzun süreli yutulması halinde sağlığa ciddi hasar  tehlikesi.

R 50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Güvenlik ibaresi ve açıklaması:

S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S 36/37/39 : Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S 45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun( mümkünse etiketi gösterin).

S 60: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.

S 61: Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.

T (Toksik)           N (Çevre için tehlikeli)

İmal ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj numarası:

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:29.09.2004-15102

Kullanılacağı zararlı organizmalar

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü

-Yaşam evresi

Uygulama alanı ve şekli

Karışım oranı

Uygulama dozu

Sivrisinek Kapalı alan yüzey uygulaması 35 ml ilaç

+ 9965 ml su10 litre karışım 100 m2 alana uygulanır.

(0,021 g a.m./m2)KarasinekKapalı alan yüzey uygulaması25 ml ilaç

+9975 ml su10 litre karışım 100 m2 alana uygulanır.

(0,015 g a.m./m2)HamamböceğiKapalı alan yüzey uygulaması30 ml ilaç

+9970 ml  su10 litre karışım 100 m2 alana uygulanır.

(0,018 g a.m./m2)

Kullanma şekli:

MaksiSC ergin sivrisinek, karasinek ve hamamböceklerine karşı kalıcı yüzey uygulaması şeklinde uygulanır. İlaçlama yapılacak pulverizatörün yarısına kadar su ile doldurulduktan sonra doz tablosunda belirtilen miktarda ürün pulverizatöre katılır ve tam dolu hacme su ile tamamlanır. Daha büyük tanklarda aynı doz tablosu oranlanarak kullanılır.  Ürün her kullanımdan önce mutlaka çalkalanmalıdır. İlaçlama tankında 30 dakikadan fazla bekleyen karışım uygulama başlamadan önce çalkalanmalıdır. 1  m2 yüzeye 100 ml karışım gelecek şekilde tatbik edilir.

MaksiSC uygulama yüzeyinde kalıcı etki oluşturur.

Üretici firmanın adı ve adresi:

I.N.D.I.A Industre Chimiche S.p.A

Nona Strada Padova / Italy

Ruhsat sahibinin adı ve adresi:

Bavet İlaç San ve Tic. A.Ş.

ITOSB 12. Cadde No:8 Tepeören- Tuzla / İstanbul

Fason dolum yeri adı ve adresi:

Farmatek Tarım Mümessillik Tic. Ltd. Şti. Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras Bulvarı Analitik Caddesi No: 90 Tepeören- Tuzla /İstanbul

Net miktarı: 50 ml, 5 litre

KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ

Ambalajı açılmış ürünü en kısa sürede kullanınız.

Ürün serin yerde ve ışıktan koruyarak muhafaza edildiğinde normal depolama şartlarında raf ömrü 2 (iki) yıldır.

 

DELTAMECTİN 325 EC

Deltamectin

DELTAMECTİN 325 EC

 

Formülasyon şekli: EC ( Emulsiyon Konsantre)

Aktif maddenin adı ve miktarı

Deltamethrin  (CAS No: 52918-63-5)                                % 2,5 a/h

Piperonyl Butoxide (CAS no: 51-03-6)                               % 30  a/h

Yardımcı maddeler ve miktarları (%)

Emulgatörler ve çözücü  ile  % 100 e tamamlanır

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

– ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

– BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

-UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

– UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

– İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalajların imhası: Kullanım sonrası boş ürün ambalajlarını çevrede bırakmayınız, başka amaç için tekrar kullanmayınız. Boşalan kapları usulüne uygun imha ediniz.

Ürün tipi: 18 (insektisit)

Zehirlenme belirtileri: Ürün yutulduğunda, solunduğunda veya ciltle temasında zararlıdır. Başlıca zehirlenme belirtileri bulantı, kusma, baş dönmesi ve koordinasyon eksikliğidir.

 

LD50 değerleri:

Deltametrin sıçan akut oral LD50        135 mg/Kg

PBO sıçan akut oral LD50               >7220 mg/Kg

 

İlk yardım önlemleri:

Deri ile temas: Bulaşmış giysileri derhal çıkartınız. Deriyi sabun ve bol su ile iyice yıkayınız.

Göz ile temas: Gözleri derhal su ile yıkayınız ve bir hekimin tavsiyesine başvurunuz.

Solunduğunda: Hastayı derhal açık havaya çıkarınız, gerekirse bir hekimin tavsiyesine başvurunuz.

Yutulduğunda: Hastayı kusturmayınız, yağlı içecekler (süt, sıvı yağlar) uygulamayınız. Derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz ve midesini yıkatınız.

Antidotu ve gerekli bilgiler:

Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi önerilir.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)’NİN 114 NO’LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

Ürünü kullanırken ve depolarken dikkat edilecek hususlar: Uygulayıcılar ürünü kullanırken piretroit insektisitlere uygun filtreli maske, gözleri korumak için emniyet gözlüğü, kauçuk eldiven, uzun kollu tulum ve uygun ayakkabı giymelidir. Ürün orijinal ambalajında serin ve iyi havalandırılmış ortamlarda kapağı kapalı olarak depolanmalıdır.

Risk ibaresi ve açıklaması:

R 10: Alevlenir.

R 23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir.

R36/38: Gözleri ve cildi tahriş edicidir.

R 50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Güvenlik ibaresi ve açıklaması:

S 1 / 2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S 24 : Cilt ile temasından sakının.

S 36/37/39 : Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S 60: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.

S 61: Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına / Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

              T (Toksik)                    N ( Çevre için tehlikeli)

İmal ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj numarası:

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:14.03.2005 – 2013/

Kullanılacağı zararlı organizmalar

 

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü

-Yaşam evresi

Uygulama alanı ve şekli

Karışım oranı

Uygulama dozu

Sivrisinek, Karasinek

Açık alanlarda ULV

1 L ilaç

+49 L su

0,5 g a.m./Ha

(1 L karışım/ 1 Ha)

Özellikleri, kullanıldığı yerler : DELTAMECTİN 325 EC, etken maddesi deltametrin, süratli düşürücü, kontakt ve mide zehiri olarak öldürücü etkiye sahiptir. DELTAMECTİN 325 EC içerdiği yüksek PBO sayesinde haşerelerin insektisiti oksidasyonla degradasyon prosesini bozarak insektisit aktivitesini arttırır, mortaliteyi yükseltir. DELTAMECTİN 325 EC sivrisinek ve karasineklerle mücadelede açık alan ilaçlaması amacıyla dinlenme yerlerine ve aktif oldukları sabah erken saatlerde yada akşam günbatımını takiben soğuk sisleme cihazları (ULV) ile uygulanabilir

 

Üretici firmanın adı ve adresi:

Farmatek Tarım Mümessillik Tic. Ltd. Şti. Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras Bulvarı Analitik Caddesi No: 90 Tepeören- Tuzla /İstanbul

Ruhsat sahibinin adı ve adresi:

Bavet İlaç San ve Tic. A.Ş. ITOSB 12. Cadde No:8

Tepeören- Tuzla / İstanbul

Net miktarı: 5 Litre

Ambalajı açılmış ürünü en kısa sürede kullanınız.

Ürün serin yerde ve ışıktan koruyarak muhafaza edildiğinde raf ömrü normal depolama şartlarında 2 (iki) yıldır.

CYPERMECTİN 175 EC

Cypermectin 175

CYPERMECTİN 175 EC

 

Formulasyon şekli : EC

Aktif maddenin adı ve miktarı (%)

Cypermethrin (CAS no: 52315-07-8)               % 10   (a/h)

Tetrametrin (CAS no: 7696-12-0)                    %  1,5(a/h)

PBO (CAS no: 51-03-6)                   %   6   (a/h)

Yardımcı maddeler ve miktarları (%)

Emulgatörler ve buharlaşma geciktirici         % 6,25

Çözücü % 76,25 ile % 100 e  tamamlanır

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

– ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

– BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

– UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE,  KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

– UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

– İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli: Kullanım sonrası boş ürün ambalajını çevrede bırakmayınız, yiyecek veya su saklamak için ya da benzeri amaçlarla tekrar kullanmayınız. Boşalan kapları usulüne uygun olarak imha ediniz.

Ürün tipi: 18 (İnsektisit)

Zehirlenme belirtileri: Ürün yutulduğunda, solunduğunda veya ciltle temasında zararlıdır. Başlıca zehirlenme belirtileri bulantı, kusma, baş dönmesi ve koordinasyon eksikliğidir.

LD50 değerleri:

Cypermethrin sıçan akut oral LD50     :250 mg/kg

Tetramethrin sıçan akut oral LD50   >4640 mg/kg

PBO sıçan akut oral LD50                        :7500 mg/kg

 

İlk yardım önlemleri:

Deri ile temas: Bulaşmış giysileri derhal çıkartınız. Deriyi sabun ve bol su ile iyice yıkayınız.

Göz ile temas: Gözleri derhal su ile yıkayınız ve bir hekimin tavsiyesine başvurunuz.

Solunduğunda: Hastayı derhal açık havaya çıkarınız, gerekirse bir hekimin tavsiyesine başvurunuz.

Yutulduğunda: Hastayı kusturmayınız, yağlı içecekler (süt, sıvı yağlar) uygulamayınız. Derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz ve midesini yıkatınız.

Antidotu ve gerekli bilgiler:

Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi önerilir.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)’NİN 114 NO’LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

Ürünü kullanırken ve depolarken dikkat edilecek hususlar: Uygulayıcılar ürünü kullanırken piretroit insektisitlere uygun filtreli maske, gözleri korumak için emniyet gözlüğü, kauçuk eldiven, uzun kollu tulum ve uygun ayakkabı giymelidir. Ürün orijinal ambalajında serin ve iyi havalandırılmış ortamlarda kapağı kapalı olarak depolanmalıdır.

Risk ibaresi ve açıklaması:

Güvenlik ibaresi ve açıklaması:

R10: Alevlenir.

R20/21/22: Solunduğunda cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R36/37/38: Gözleri, cildi ve solunum sistemini tahriş edicidir.

R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir

Güvenlik ibaresi ve açıklaması:

S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S13:Gıda maddelerinden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzakta muhafaza ediniz.

S24: Cilt ile temastan sakınınız.

S36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven koruyucu gözlük/maske kullanınız.

S43: Alevlenmesi durumunda yangın söndürücü köpük kullanınız.

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösteriniz.

S60: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf ediniz/ettiriniz.

S61: Çevreye salıverilmesinden kaçınınız. Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Xn (Zaralı)              N (Çevre için tehlikeli)

 

İmal ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj numarası

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 17.08.2004/2013/76

 

Kullanılacağı zararlı organizmalar

 

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü

-Yaşam evresi

Uygulama alanı ve şekli

Karışım oranı

Uygulama dozu

Sivrisinek,

Açık alanlarda ULV

1 L ilaç+49 L su ile seyreltilir

0,5 L karışım 1 Ha alana uygulanır.

(1 g a.i./Ha)

Karasinek

Açık alanlarda ULV

1 L ilaç+ 24 L su

İle seyreltilir

0,5 L karışım 1 Ha alana uygulanır.

(2 g a.i./Ha)

 

Kullanma şekli: Ergin sivrisinek ve karasineklere karşı hacimsel alan mücadelesinde kullanılır. Uygulama cihazının tankı yarıya kadar ile doldurulur. Önerilen dozda insektisit tanka eklenir ve tank tam dolu hacme tamamlanır. ULV cihazları ile hacimsel uygulama yapılır. Uygulamalarda araç hızının 15 km/saat olmasına dikkat edilmelidir. Cihazın kalibrasyonuna göre doz belirtilen oranlarda uygulanır. Rüzgarlı ve yağışlı havalarda ilaçlama yapmayınız.

Üretici firmanın adı ve adresi:

Farmatek Tarım Mümessillik San. Tic. Ltd. Şti.

Tuzla Kimya San. O.S.B. Melek Aras Bulvarı

Analitik Caddesi No: 90 Tuzla/İstanbul

Ruhsat sahibinin adı ve adresi:

Bavet İlaç San ve Tic. A.Ş. ITOSB 12. Cadde No:8

Tepeören- Tuzla / İstanbul

Net miktarı: 100 ml, 5 Litre

Ambalajı açılmış ürünü en kısa sürede kullanınız.

Ürün serin yerde ve ışıktan koruyarak muhafaza edildiğinde raf ömrü normal depolama şartlarında 2 (iki) yıldır

 
Dezenfektan - Ürünlerimiz - Teknik servis - Halı Böceği İlaçlama - Tarantula İlaçlama - Dana Burnu Böceği - Çiyan İlaçlama - Kertenkele İlaçlama - Akarlar İlaçlama - Tespih Böceği İlaçlama -
Adres : Sehitevliya Mahallesi Nursultan Nazarbayev Blv. No: 39 Merkez/ Kahramanmaras

Telefon : 0.344 221 26 20

Fax : 0.344 221 26 21