Author Archive

Larvasit Mücadele

Haşerelerle mücadele yöntemlerinden en önemlisi larvalara karşı yapılan larvasit mücadeledir. Yapılan etkin bir larvasit mücadele ergin uçkun mücadelesini oldukça kolaylaştırır.

LARVA MÜCADELESİNDE EKİPMAN SEÇİMİ VE KULLANIMI

Hava basıncı ile çalışan sırt pulverizatörleri ile birlikte ani ve kolay yayıla bilen larvasit insektisiti ve yeteri kadar uygulama işçisi gereklidir.
Türkiyede genellikle sinek larvalarının üremeleri Mart ayının ortalarında başlayıp kasım ayının başlarına kadar sürer. Çukurova ve yörelerinde kışında üreme www.moneygramorder.co.uk olduğu bilinmektedir. Bu nedenle larva mücadelesini 15-20 Mart tarihinde uygulamaya koymalı ve belli aralıklarla, ekim ayının sonuna kadar devam ettirilmelidir. Genelde gece ve gündüz sıcaklık ortalaması 18 °C veya daha üstünde iken sivrisinek culex ve anofel yumurtaları sularda gelişerek populasyonu oluştururlar

UYGULAMA YAPILACAK YERLER VE ARALIKLARI

Aşağıya, karasinek ve sivrisineklerin yaşam siklusları çıkarılmıştır. Karasinekle sivrisineklerin larvadan pupaya geçiş aşamaları 7-10 gün arasındadır. Kullanılan haşere ilacı kalıcılığı bu süreyi kapsamalıdır.

UYGULAMA ŞEKLİ

Hava basıncı ile çalışan ve 10-12 lt.lik sıvı alan pulvarizatör ile, sıvı ve dar su birikintilerinin tamamı, geniş alan kapsayan su birikintilerinin kenarları 1-1,5 m olarak ilaçlanır. Derin ve geniş alanlı su birikintilerinde uzağa atma kapasiteli olan pulvarizatörler kullanılabilir.

SİVRİSİNEK MÜCADELESİ

Anofel tipi sivrisineklerin dişileri sıtma yayılmasına neden olan zararlıdır. Erkek anofeller ve culex tipi sivrisinekler, insanı ısırarak rahatsız etmelerinin dışında bağırsak hastalıklarının mikroplarını bedenlerinde taşıyarak gıda ve gıda maddelerine bulaştırarak halk sağlığına zarar verirler bu nedenle sivrisinek mücadelesi önem arz eder. Başarılı bir mücadele için etkin bir larvasit uygulama yapılması şarttır.

REZİDÜEL SİVRİSİNEK MÜCADELESİ

Konutlarda iç duvarlar ve tavanlar uygulama için ilk yerlerdir. İnsanların sürekli bulunduğu kulübeler, hayvan barınakları, çöplükler, saçaklar, sundurmalar, mobilya altları sineklerin barınma yerleridir. Buralara, kalıcılığı olan insektisitlerle, söz gelimi tavanlar veya duvarların alt ve üst tarafları sırt pompası ile ilaçlama bantı çekilerek uygulama yapılır.

SİVRİSİNEK AÇIKALAN MÜCADELESİ

Bu mücadele, mücadele yöntemlerinde bahsedilen ULV ve thermal fog (sıcak sis) yöntemiyle uygulanır. Konut dışı alanlar, ağaç dalları, otlar duvar çatlakları, ULV ve/veya thermal fog aletiyle su ve/veya mazot veya kerosenle insektisid karıştırılarak yapılır.Bu mücadele şekli daha çok gün doğarken veya gün batımında yapılmalıdır.
Halk sağlığını direkt ilgilendiren bu konunun hassasiyeti de göz önüne alınacak olursa yapılacak hizmet taahhütünün çevreye ve insanlara zarar vermeden yürütülmesi gerekmektedir.

ULV İlaçlama

U.L.V. NEDİR ?

U.L.V. ( Ultra Low Volume ) son derece ince püskürtme tekniği ile oluşturulan aerosol sisidir. Haşereleri yok etmede en az etken madde ile en üstün, kalıcı, etkili, gerçekçi ve en ekonomik mücadeleyi sağlar. U.LV tekniği ile oluşan zerrecikler 38,48-68,40 mikron büyüklüğündedir. Uçan ve yürüyen haşereleri anında etkiler,hızla yok eder ve çok uzun süre etki gücünü sürdürür.
U.LV. ( soğuk sisteme ) ile amaç, ilaçlı suyu ( solüsyon) havada uzun süre ( 8-10 saat) kalacak şekilde partiküllere bölerek hava ile temas süresini uzatıp ilaçlamada kesin sonuca gitmektir. İlaç damlacıkları havada rüzgarın tesiri ile yayıldığından, rüzgar faktörü önem kazanmaktadır. Rüzgarın durgun olduğu sabah ve akşam gün batımı yapılan ilaçlama özellikle uçan insektisitlerin havada yoğun olduğu saatlere rastlar. Saatte 10-15 km. hızla yapılan ilaçlama idealdir. U.LV sistemi bu değişik özelliklerinden dolayı haşere ile mücadeleni yanında, antiseptik ve deodorantların da atılmasına müsaade eder.

NİÇİN U.L.V. ?


1-ULV ilaçlama tekniği, dumanlama sistemine göre ilaç partiküllerinin havada çok daha fazla kalabilmesinden dolayı en az 5 misli daha fazla randıman vermektedir.
2-U.LV sistemi Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı bir ilaçlama tekniğidir. Çevre dostudur.
3-Çok daha az ilaçla daha çok alamın ilaçlanması mümkündür.
4-Mazotun yan kanserojen etkisi kalkmaktadır.
5-Mazotun ekonomik külfeti ortadan kalkmaktadır.
6-Dumanlamada kapanan kapı ve pencereler U.LV sisteminde arkına bile varılmadan ilacın evlerin içine girerek iç mekanlarında sağlıklı bir şekilde ilaçlanması sağlanabilmektedir.

Jel İlaçlama

Jelin ağır kokusu yoktur.
Jel uygulaması öncesinde hazırlık, sonrasında temizlik yapma zorunluluğu yoktur.
İnsanların mekanı boşaltmasına ihtiyacınız yoktur.
Kapı ve pencerelerin kapatılmasına gerek yoktur.
Etkisini uzun süre devam ettirir.
Toksisite ve gıdalara bulaşma riski yoktur.
Petler (Evcil hayvanlar) için zararlı değildir.
İnsanla teması yoktur. Mekanda bulunan insanlar için herhangi bir zehirlenme, hava yoluyla teneffüs etme riski bulunmamaktadır.
Jeli yiyen haşere yuvasına döner ve orada ölür.
Hamamböcekleri, ölü hamamböcekleriyle ve atıklarıyla beslenir.
Dolayısıyla ölülerini yiyen hamamböcekleri de jelden etkilenir ve zincirleme bir reaksiyon oluşur (en az üç ay).
Çevre ve insan sağlığı için daha uygun bir yöntemdir ancak bu yöntem biraz daha pahalıdır.
Fakat hesaplamamız gereken jelin maliyeti yerine doğal olarak insan ve çevre sağlığı

Jel uygulaması hastane, okul, ana okulları ofisler, gıda işleme tesisleri ve elektrik aksamı, şalter dolapları, bilgisayarların bulunduğu hassas ortamlar,
için çok uygun bir preparattır. Hasta, yaşlı, ve küçük çocukların bulunduğu evlerde güvenle uygulanabilir.
Özel güvenlik ve tedbir önlemleri gerektirmeyen günün her saatinde planlı ziyaretlerde bile günlük işlerinizi aksatmadan uygulanabilen

Jel ilaçlamada; ilacı yiyen haşere yuvasına döner ve orada ölür diğer böcekler bu ölüden beslenirler.

Böylece o böceğin ölüsünü yiyen böceklerde ölür ve zincirleme olarak devam eder.

Bu böcek ilaçlama şekli 2000 yılından itibaren ülkemizde kullanılmaya başlandı.

Uzun süre etkilidir. Özellikle hamam böcekleri üzerinde oldukça etkili olan bir bböcek ilaçlama şeklidir. Çevre ve insan için sağlıklı bir yöntemdir.

JEL İLAÇLAMA YÖNTEMİNDE

 • Evcil hayvanlar için zararlı değildir.
 • Kokusu yoktur.
 • Kapı ve pencerelerin kapatılmasına gerek yoktur.
 • Evden ayrılmanız gerekmez.
 • İlaçlama öncesinde hazırlık yapmanıza,ilaçlama sonrası içinde temizlik yapmanıza gerek yoktur.
 • Uzun süre etkisini devam ettirir.
 • Jel ilaçlamada ilacı yiyen haşere yuvasına döner ve orada ölür diğer böcekler bu ölüden beslenirler.Böylece o böceğin ölüsünü yiyen böceklerde ölür ve zincirleme olarak devam eder.
 • Çevre ve insan sağlığı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Aksine çok uygun bir yöntemdir.

Jel ilaçlar özel yapılı ilaçlar olup haşere için kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçların kesinlikle kokusu insanları rahatsız etmez.

Kendine has kokuları ile böcekleri kendi üzerine çeker. Jel ilaçtan tüketen böcekler ilacın etkisi ile ölürler ve ölen böcekleri tüketen diğer böcekler de ondan sonra ölürler.

Jel ilaçlar evin belli bölgelerine uygulanır. Jel ilaçlar ile yapılan ilaçlamada kesinlikle evinizi terk etmenize gerek yoktur, bu bakımdan jel ilaç uygulaması çok kolay ve sağlıklıdır. Jel ilaç uygulaması günün herhangi bir saatinde ve herhangi bir yere rahatlıkla uygulanır. Jel ilaçlar sağlık bakanlığı onaylı ilaçlar olup kesinlikle haşere dışındaki canlılara zarar vermez.

Jel ilaçlar her haşere için uygulanmaz sadece belli başlı haşereler için kullanılır. Evlerde görülen hamam böcekleri ve türleri için kullanılırken zor ölen pire tahtakurusu gibi haşerelerde kullanılmaz.
Jel ilaçlar diğer ilaçlardan farklı bir yapıda olduğundan kalıcı özeliğe sahiptir. Jel ilaçlar kesinlikle ilaçlamasından sonra ortamdan silinmemeli çünkü kalıcı etkisi ile uzun zaman haşerelere etki eder.
Jel ilaç uygulaması 2000 li yılarda ilk kez ülkemizde kullanıldı ve hala kullanımı devam etmektedir.

Jel ilacın güzel bir yanı kalıcı olduğu için daha sonra çıkan haşere yavrularına da etki eder ve daha sonra dış ortamdan gelen diğer böceklere de etkili olur.

JEL İLAÇLAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  1. Jel ilaçların uygulandığı alanda yaşayan insan ve evcil hayvanlar bu ilaçlamadan etkilenmez
  2. Jel ilaçlar hiçbir şekilde diğer ilaçlar gibi itici şekilde kokmaz
  3. Jel ilaçlamasında kesinlikle evi terk etmeye gerek yoktur.
  4. Jel ilaçlama esnasında kapı ve pencerelerin kapanmasına gerek yoktur.
  5. Jel ilaçlama öncesi ilaçlama için ayrıca hazırlık yapmaya gerek yoktur. Evlerin toplanması, gıdaların toplanması gibi sıkıntılara girmeye gerek yoktur.
  6. Jel ilaçlama sonrası kesinlikle temizlik yapmanıza gerek yoktur çünkü ilaçlar kullanıldığı alanda uzun zaman kalıp etkili olması gerekir.
  7. Jel ilaçlar uzun süre etkisini devam ettirir.
  8. Jel ilaçlar ile ölen böceği besin olarak kullanan diğer böceklerde öldüğü için çok etkili ve ekonomik bir ilaçlamadır
  9. Jel ilaçlar sağlık bakanlığı onaylı ilaçlardır kesinlikle çevreye herhangi bir zararı yoktur

Kahramanmaraş Restaurant İlaçlama

Haşerelerin kesinlikle görünmeyeceği, göründüğü takdirde bir daha tercih edilmeyeceği bir işletmedir.  Restaurant’lara genelde haşereler dış mekandan ve mutfak tarafından gelmektedir. Dış mekandan sadece zararsız değiş her türlü zarar verici ve mide bulandırıcı haşereler gelebilir.

Bu tür işletmelerde haşere görüldüğü takdirde firmanın isminin lekenmesi ve imahjını yitirmesi kaçınılmaz. Haşere önlem almanız için kaliteli firma işe çalışmanız gerekir. Kaliteli firma yıllardır her türlü işletme ve açık / kapalı alan ilaçlamasını yaptığından bunun yanında her türlü haşere konusundan eğitim aldığından dolayı, işletmenizi tüm haşerelere karşı koruyabilir ve haşere sorununa karşı önlem alabilir.

Kalitesini referansları ile ispatlamış olan Almıla İlaçlama kullandıkları ilaçlar ve uzman ekibleri ile sizlerin daima yanındadır.

Her bölgeye ayrı bir ilaçlama uygulayan ekiblerimiz haşeresiz bir yaşam sürmeniz için titizlikle çalışır ve itina ile ilaçlamasını gerçekleştirir. İlaçlama yapılan yerlere tüketicilerin görebileceği şekilde  duyuru panosu  konulur ve tüketicilerin firma hakkında olumsuz düşünceleri yok olur.

Denetleme sırasında hiç bir sorun yada endişe yaşamamak için Almıla İlaçlama sizler için doğru tercih.  Bizim için önce sağlık sonra kusursuz hizmet…

 
Dezenfektan - Ürünlerimiz - Teknik servis - Halı Böceği İlaçlama - Tarantula İlaçlama - Dana Burnu Böceği - Çiyan İlaçlama - Kertenkele İlaçlama - Akarlar İlaçlama - Tespih Böceği İlaçlama -
Adres : Sehitevliya Mahallesi Nursultan Nazarbayev Blv. No: 39 Merkez/ Kahramanmaras

Telefon : 0.344 221 26 20

Fax : 0.344 221 26 21