Archive for the ‘Almıla İlaçlama’ Category

Exkill 35/10 EC

ETKİ ŞEKLİ :
Exkill ve Exulv serisi, öldürücü aktif madde olarak, günümüze değin bulunan en güçlü aktif maddelerden biri olan cyphenothrin ihtiva eder.
Cyphenothrin, ışığa duyarlı (photo-lable) sentetik pyretroidlerden olup, çok kısa bir süre sonunda ortamdan tamamen uzaklaştığı için, hacimsel ilaçlamaların en çok tercih edilen ürünlerindendir.
Son derece güçlü olan öldürücü aktif madde, ayrıca Tetramethrin ilave edilerek, düşürücülük yönüyle de mükemmelleştirilmiştir ve Piperonyl Butoxide eklenmesi ile etki artırıcı (sinerjist) olarak görev yaparken, haşerelerin bağışıklılık sistemini de inhibe eder.

İnsektisidal etkisini temas (kontakt) yolla ve solunum yoluyla gösterir. Zararlıların sinir sistemlerindeki nöronlara doğrudan etki göstererek öldürücü görevini yerine getirir.

…………………………………………………………………………………………………………………….

• Kuvvetli öldürücü (Killing effect) güce sahiptir.
• Çok güçlü düşürücü (Knock-down) etkisi vardır.
• Sinerjit etkiye sahiptir, bağışıklık sistemini inhibe eder.
• Çok güçlü ışığa çıkarıcı (Flushing-out) etkisi vardır.
• Kullanımı çok kolaydır.
• Depolama süresince emülsiyon özelliğini kaybetmez.
• Su, mazot veya diğer eriticilerle her oranda ve kolayca karışır..
• Hacimsel ilaçlamalar için çok uygundur.
• İnsan ve memeli diğer canlılara karşı uygun toksisitededir.
• Açık ve kapalı alanlarda her tür ilaçlamalar için uygundur.
…………………………………………………………………………………………………………………….

EMÜLSİYON KONSANTRE PREPERATIN İÇERİĞİ :
Formülasyon (a./h.)
Cyphenothrin (saf)           :%35
Tetramethrin (saf)            :%10
Piperonyl Butoxide (saf)  :%20
Emülgatör ve Solvent ile : %100’e tamamlanır

AKUT ORAL LD50 :
(SIÇANLAR İÇİN)

Cyphenothrin          :318 mg./kg.
Tetramethrin           :5000 mg./kg.
Piperonyl butoxide :7500 mg./kg.

Expermet 16/4 EC

ETKİ ŞEKLİ :
Expermet 16/4 EC, Permethrin öldürücü aktif madde olarak, tetramethrine hızlı düşürücü aktif, Piperonly Butoxide eklenmesi ile etki artırıcı (sinerjist) olarak görev yaparken, haşerelerin bağışıklık sistemini de inhibe eder.
Uzun süre kalıcılığa sahiptir. Açık alanlarda hacimsel ilaçlamalar için yoğun olarak kullanılan ürünlerimizden biridir.

İnsektisidal etkisini temas (Kontakt) yolla ve sindirim yoluyla gösterir. Zararlıların sinir sistemlerindeki nöronlara doğrudan etki göstererek öldürücü görevini yerine getirir. Erginlerde olduğu kadar, bazı zararlıların farklı yaşam evrelerinde de etkilidir.

…………………………………………………………………………………………………………………….

• Kuvvetli öldürücü (Killing effect) güce sahiptir.
• Hızlı düşürücü (Knock-down) etkisi vardır.
• Sinerjit etkilidir, bağışıklık sistemini inhibe eder.
• Çok güçlü ışığa çıkarıcı (Flushing-out) etkisi vardır.
• Kullanımı çok kolaydır.
• Depolama süresince emülsiyon özelliğini kaybetmez.
• Su, mazot veya diğer eriticilerle her oranda ve kolayca karışır.
• İnsan ve memeli diğer canlılara karşı uygun toksisitededir.
Açık ve kapalı alanlarda her tür ilaçlamalar için uygundur.
…………………………………………………………………………………………………………………….

EMÜLSİYON KONSANTRE PREPERATIN İÇERİĞİ :
Formülasyon (a./h.)
Permethrin (saf)               : %16
Tetramethrine (saf)          : %4
Piperonyl Butoxide (saf)  : %20
Emülgatör ve Solvent ile : %100’e tamamlanır

AKUT ORAL LD50 :
(SIÇANLAR İÇİN)

Permethrin               : 500 mg./kg.
Tetramethrin            : 5000 mg./kg.
Piperonly Butoxide  : 7500 mg./kg.

Expel super 22/10 EC

EXPEL SUPER 22/10  EC

ETKİ ŞEKLİ :
Expel Super  22/10 EC, Permethrin öldürücü aktif madde olarak, tetramethrine hızlı düşürücü aktif, Piperonly Butoxide eklenmesi ile etki artırıcı (sinerjist) olarak görev yaparken, haşerelerinbağışıklık sistemini de inhibe eder. Uzun süre kalıcılığa sahiptir. Açık alanlarda hacimsel ilaçlamalar için yoğun olarak kullanılan ürünlerimizden biridir.

İnsektisidal etkisini temas (Kontakt) yolla ve sindirim yoluyla gösterir. Zararlıların sinir sistemlerindeki nöronlara doğrudan etki göstererek öldürücü görevini yerine getirir. Erginlerde olduğu kadar, bazı zararlıların farklı yaşam evrelerinde de etkilidir.

…………………………………………………………………………………………………………………….

• Kuvvetli öldürücü (Killing effect) güce sahiptir.
• Hızlı düşürücü (Knock-down) etkisi vardır.
• Sinerjit etkilidir, bağışıklık sistemini inhibe eder.
• Çok güçlü ışığa çıkarıcı (Flushing-out) etkisi vardır.
• Kullanımı çok kolaydır.
• Depolama süresince emülsiyon özelliğini kaybetmez.
• Su, mazot veya diğer eriticilerle her oranda ve kolayca karışır.
• İnsan ve memeli diğer canlılara karşı uygun toksisitededir.
• Açık ve kapalı alanlarda her tür ilaçlamalar için uygundur.
…………………………………………………………………………………………………………………….

EMÜLSİYON KONSANTRE PREPERATIN İÇERİĞİ :
Formülasyon (a./h.)
Permethrin (saf)             : %22
Tetramethrine (saf)        : %10
Piperonyl Butoxide (saf)   : % 40
Emülgatör ve Solvent ile  : %100’e tamamlanır

AKUT ORAL LD50 :
(SIÇANLAR İÇİN)

Permethrin               : 500 mg./kg.
Tetramethrin            : 5000 mg./kg.
Piperonyl Butoxide     : 7500 mg./kg.

 KULLANMA TALİMATI

UYGULAMA ALANI HEDEF HAŞERE UYGULAMA
CİHAZI
İLAÇ +
SEYRELTİCİ
UYGULAMA ORANI UYGULAMA DOZU
AÇIK
ALANLAR
Sivrisinek ULV 1 litre ilaç + 21 litre su 0,5 litre / ha  5 gr a.i/ha
TERMAL FOG 1 litre ilaç + 219 litre mazot 10 litre / ha 10 gr a.i/ha
Karasinek ULV 1 litre ilaç + 21 litre su 0,5 litre / ha 5 gr a.i/ha
TERMAL FOG 1 litre ilaç + 439  litre mazot 10 litre / ha 5 gr a.i/ha
KAPALI
ALANLAR
Hamamböceği Rezidüel 1 litre ilaç + 175  litre su 4 litre /
100 m²
0,05 gr a.i/m²
Toksisitesi : Formülasyon Akut Oral LD-50 : 1948.1 mg/kg
Depolama : İlaç asgari 2 sene boyunca fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini muhafaza eder.

Exalfa 12/5 EC

ETKİ ŞEKLİ :
Exalfa 12/5 EC, alpha-cypermethrin güçlendirilmiş öldürücü aktif madde olarak, tetramethrine hızlı düşürücü aktif, Piperonyl Butoxide eklenmesi ile etki artırıcı (sinerjist) olarak görev yaparken, haşerlerin bağışıklık sistemini de
inhibe eder.

İnsektisidal etkisini temas (Kontakt) yolla gösterir. Zararlıların sinir sistemlerindeki nöronlara doğrudan etki göstererek öldürücü görevini yerine getirir. Erginlerde olduğu kadar, bazı zararlıların farklı yaşam evrelerinde de etkilidir.
…………………………………………………………………………………………………………………….

• Kuvvetli öldürücü (Killing effect) güce sahiptir.
• Hızlı düşürücü (Knock-down) etkisi vardır.
• Çok güçlü ışığa çıkarıcı (Flushing-out) etkisi vardır.
• Kullanımı çok kolaydır.
• Depolama süresince emülsiyon özelliğini kaybetmez.
• Su veya diğer eriticilerle her oranda ve kolayca karışır.
• İnsan ve memeli diğer canlılara karşı uygun toksisitededir.
…………………………………………………………………………………………………………………….

EMÜLSİYON KONSANTRE PREPERATIN İÇERİĞİ :
Formülasyon (a/h)
Alpha-Cypermethrin (Saf) : %12
Tetramethrin (Saf)              : % 5
Piperonyl Butoxide (Saf)    : % 1
Emülgatör ve Solvent ile    : %100’e tamamlanır.

AKUT ORAL LD50 :
(SIÇANLAR İÇİN)

Alpha-Cypermethrin : 79 mg/kg.
Tetramethrin              : 5000 mg/kg.
Piperonyl Butoxide    : 7500 mg/kg.

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

 KULLANMA TALİMATI

UYGULAMA ALANI HEDEF HAŞERE UYGULAMA İLAÇ +
SEYRELTİCİ
UYGULAMA ORANI UYGULAMA DOZU
KAPALI
ALANLAR
Sivrisinek Rezidüel 1 litre ilaç + 239 litre su 4 litre /
100 m
²
0,020 g a.i/m²
Karasinek Rezidüel 1 litre ilaç + 319 litre su 4 litre /
100 m
²
0,015 g a.i/m²
Hamamböceği Rezidüel 1 litre ilaç + 399 litre su 4 litre /
100 m
²
0,012 g a.i/m²
Toksisitesi : Formülasyon Akut Oral LD-50 : 653,5 mg/KG
Depolama : İlaç asgari 2 sene boyunca fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini muhafaza eder.

…………………………………………………………………………………………………………………….

 Exalfa 12/5 EC’nin etkili olduğu zararlılar:
• Sivrisinek
• Karasinek
• Tatarcık
• Hamamböceği
• Bit
• Pire
• Kene
• Karınca
• Çekirge
• Çıyan
• Kırkayak
• Kulağakaçan
• Tahtakurusu
• Güve
• Testereli Böcek
• Yürüyen Tüm Haşereler

…………………………………………………………………………………………………………………….

 WHO 2006 (DÜNYA SAĞLIK TEŞKİLATI 2006 KİTAPÇIĞINDA İLACIMIZIN ÖLDÜRÜCÜ AKTİF MADDESİ “ALPHA-CYPERMETHRIN’IN YER ALDIĞI SAYFALAR)

  Sayfa Deneme Yapına Vektör
Table 1 23 Sivrisinek (mosquito)
Table 5 40 Karasinek (fly)
Table 11 57 Pire ( Fleas)
Table 14 63 Tahtakurusu (Bedbugs)
Table 15 65 Triatomine Bugs
Table 17 72 Hamamböceği ( Cockroach)
Table 18 77 Kene (Ticks and mites)
Table 19 85 Örümcek (Spiders)

……………………………………………………………………………………………………………………

Exalfa 12/5 EC
Halk sağlığı alanında vektör kontrolünde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Exalfa 12/5 EC
T.C. Sağlık Bakanlığı üretim iznine sahiptir.
Ruhsat Tarihi ve NO :
20.09.2006 – 14954

 
Dezenfektan - Ürünlerimiz - Teknik servis - Halı Böceği İlaçlama - Tarantula İlaçlama - Dana Burnu Böceği - Çiyan İlaçlama - Kertenkele İlaçlama - Akarlar İlaçlama - Tespih Böceği İlaçlama -
Adres : Sehitevliya Mahallesi Nursultan Nazarbayev Blv. No: 39 Merkez/ Kahramanmaras

Telefon : 0.344 221 26 20

Fax : 0.344 221 26 21