Maksi

MAKSİ SC

 

Formülasyon şekli: SC

Aktif maddenin adı ve miktarı (a/h)

Alfacypermetrin (CAS No: 67375-30-8)             %  6

Yardımcı maddeler ve miktarları

Suspanse ediciler                                              % 18

De-iyonize su  % 76 ile % 100 e tamamlanır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

– ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

– BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

-UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

– UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

– İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalajların imhası: Kullanım sonrası boş ürün ambalajlarını çevrede bırakmayınız, yiyecek veya su saklamak için ya da benzeri amaçlarla tekrar kullanmayınız. Boşalan kapları usulüne uygun imha ediniz.

Ürün tipi: 18 (insektisit)

Zehirlenme belirtileri: Ürün yutulduğunda, solunduğunda veya ciltle temasında zararlıdır. Başlıca zehirlenme belirtileri bulantı, kusma, baş dönmesi ve koordinasyon eksikliğidir.

LD50 değerleri:

Alphacypermetrin sıçan akut oral LD50 79 mg/kg

İlk yardım önlemleri:

Deri ile temas: Bulaşmış giysileri derhal çıkartınız. Deriyi sabun ve bol su ile iyice yıkayınız.

Göz ile temas: Gözleri derhal su ile yıkayınız ve bir hekimin tavsiyesine başvurunuz.

Solunduğunda: Hastayı derhal açık havaya çıkarınız, gerekirse bir hekimin tavsiyesine başvurunuz.

Yutulduğunda: Hastayı kusturmayınız, yağlı içecekler (süt, sıvı yağlar) uygulamayınız. Derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz ve midesini yıkatınız.

Antidotu ve gerekli bilgiler:

Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi önerilir.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)’NİN 114 NO’LU TELEFONUNUARAYINIZ.

Ürünü kullanırken ve depolarken dikkat edilecek hususlar: Uygulayıcılar ürünü kullanırken piretroit insektisitlere uygun filtreli maske, gözleri korumak için emniyet gözlüğü, kauçuk eldiven, uzun kollu tulum ve uygun ayakkabı giymelidir.

Risk ibaresi ve açıklaması:

R 25: Yutulaması halinde toksiktir.

R 37: Solunum sistemini tahriş eder.

R 48/22: Zararlı: Uzun süreli yutulması halinde sağlığa ciddi hasar  tehlikesi.

R 50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Güvenlik ibaresi ve açıklaması:

S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S 36/37/39 : Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S 45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun( mümkünse etiketi gösterin).

S 60: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.

S 61: Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.

T (Toksik)           N (Çevre için tehlikeli)

İmal ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj numarası:

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:29.09.2004-15102

Kullanılacağı zararlı organizmalar

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü

-Yaşam evresi

Uygulama alanı ve şekli

Karışım oranı

Uygulama dozu

Sivrisinek Kapalı alan yüzey uygulaması 35 ml ilaç

+ 9965 ml su10 litre karışım 100 m2 alana uygulanır.

(0,021 g a.m./m2)KarasinekKapalı alan yüzey uygulaması25 ml ilaç

+9975 ml su10 litre karışım 100 m2 alana uygulanır.

(0,015 g a.m./m2)HamamböceğiKapalı alan yüzey uygulaması30 ml ilaç

+9970 ml  su10 litre karışım 100 m2 alana uygulanır.

(0,018 g a.m./m2)

Kullanma şekli:

MaksiSC ergin sivrisinek, karasinek ve hamamböceklerine karşı kalıcı yüzey uygulaması şeklinde uygulanır. İlaçlama yapılacak pulverizatörün yarısına kadar su ile doldurulduktan sonra doz tablosunda belirtilen miktarda ürün pulverizatöre katılır ve tam dolu hacme su ile tamamlanır. Daha büyük tanklarda aynı doz tablosu oranlanarak kullanılır.  Ürün her kullanımdan önce mutlaka çalkalanmalıdır. İlaçlama tankında 30 dakikadan fazla bekleyen karışım uygulama başlamadan önce çalkalanmalıdır. 1  m2 yüzeye 100 ml karışım gelecek şekilde tatbik edilir.

MaksiSC uygulama yüzeyinde kalıcı etki oluşturur.

Üretici firmanın adı ve adresi:

I.N.D.I.A Industre Chimiche S.p.A

Nona Strada Padova / Italy

Ruhsat sahibinin adı ve adresi:

Bavet İlaç San ve Tic. A.Ş.

ITOSB 12. Cadde No:8 Tepeören- Tuzla / İstanbul

Fason dolum yeri adı ve adresi:

Farmatek Tarım Mümessillik Tic. Ltd. Şti. Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras Bulvarı Analitik Caddesi No: 90 Tepeören- Tuzla /İstanbul

Net miktarı: 50 ml, 5 litre

KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ

Ambalajı açılmış ürünü en kısa sürede kullanınız.

Ürün serin yerde ve ışıktan koruyarak muhafaza edildiğinde normal depolama şartlarında raf ömrü 2 (iki) yıldır.

 

 
Dezenfektan - Ürünlerimiz - Teknik servis - Halı Böceği İlaçlama - Tarantula İlaçlama - Dana Burnu Böceği - Çiyan İlaçlama - Kertenkele İlaçlama - Akarlar İlaçlama - Tespih Böceği İlaçlama -
Adres : Sehitevliya Mahallesi Nursultan Nazarbayev Blv. No: 39 Merkez/ Kahramanmaras

Telefon : 0.344 221 26 20

Fax : 0.344 221 26 21