Microsin

 

MİCROSİN EW

 

Formülasyon şekli: EW

Aktif maddenin adı ve miktarı

Cypermetrin (CAS No: 52315-07-8)                                   %10

Tetrametrin (CAS No:7696-12-0)                                      %2

Piperonil butoksit (CAS no: 51-03-6)                                 %5

Yardımcı maddeler ve miktarları

Emulsiye ediciler                                                               %37

De-iyonize su  % 46 ile % 100 e  tamamlanır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

– ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

– BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

-UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

– UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

– İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalajların imhası: Kullanım sonrası boş ürün ambalajlarını çevrede bırakmayınız, yiyecek veya su saklamak için ya da benzeri amaçlarla tekrar kullanmayınız. Boşalan kapları usulüne uygun imha ediniz.

Ürün tipi: 18 (insektisit)

Zehirlenme belirtileri: Ürün yutulduğunda, solunduğunda veya ciltle temasında zararlıdır. Başlıca zehirlenme belirtileri bulantı, kusma, baş dönmesi ve koordinasyon eksikliğidir.

LD50 değerleri:

Cypermethrin sıçan akut oral LD50 250 mg/Kg

Tetramethrin sıçan akut oral LD50 >5000 mg/kg

PBO sıçan akut oral LD50 7220 mg/Kg

İlk yardım önlemleri:

Deri ile temas: Bulaşmış giysileri derhal çıkartınız. Deriyi sabun ve bol su ile iyice yıkayınız.

Göz ile temas: Gözleri derhal su ile yıkayınız ve bir hekimin tavsiyesine başvurunuz.

Solunduğunda: Hastayı derhal açık havaya çıkarınız, gerekirse bir hekimin tavsiyesine başvurunuz.

Yutulduğunda: Hastayı kusturmayınız, yağlı içecekler (süt, sıvı yağlar) uygulamayınız. Bitkisel karbon uygulayınız. Derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz ve midesini yıkatınız.

Antidotu ve gerekli bilgiler:

Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi önerilir.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)’NİN 114 NO’LU TELEFONUNUARAYINIZ.

Ürünü kullanırken ve depolarken dikkat edilecek hususlar: Uygulayıcılar ürünü kullanırken piretroit insektisitlere uygun filtreli maske, gözleri korumak için emniyet gözlüğü, kauçuk eldiven, uzun kollu tulum ve uygun ayakkabı giymelidir.

Risk ibaresi ve açıklaması:

R20/21/22 Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R37: Cildi tahriş edicidir.

R50/53 Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Güvenlik ibaresi ve açıklaması:

S2 Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

S24: Cilt ile temastan sakınınız.

S13 Gıda maddelerinden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

S36/37/39 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük maske kullanınız.

S60 Bu ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf ediniz/ettiriniz.

S61 Çevreye bırakılmasından kaçınız. Özel talimatlara/güvenlik verileri formuna danışınız.

Xn (Zararlı)                         N (Çevre için tehlikeli)

İmal ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj numarası:

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:

 

Kullanılacağı zararlı organizmalar

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü

-Yaşam evresi

Uygulama alanı ve şekli

Karışım oranı

Uygulama dozu

 Sivrisinek Açık alanlarda ULV  uygulaması 1 L ilaç+ 49 L su 0,5 L karışım /1 Ha

(1 g a. madde/Ha) KarasinekAçık alanlarda ULV uygulaması1 L ilaç+24  L su0,5 L karışım /1 Ha

(2 g a. madde/ha)HamamböceğiYüzey uygulaması50 ml ilaç+ 9950 ml su100 ml karışım/m2

(0,05 g/m2)

Kullanma şekli: Microsin EW solventsiz bir formulasyon olması sayesinde geleneksel formulasyonlara karşı daha güvenli olup,  çevreye olan etkileri azaltılmıştır. Kolayca ve hızla sulandırılabilir. Hızlı ve öldürücü etki, uzun kalıcı etki ile kombinedir. Ürün halk sağlığı için önemli olan uçan ve yürüyen haşereleri ( karasinekler, sivrisinekler, hamamböcekleri) kontrol altına almak için uygundur. Microsin EW hem açık alanlarda hem de boş kapalı alanlarda kullanılmaya uygundur. Su bazlı bir formülasyon olup, yanıcı değildir.

Üretici firmanın adı ve adresi:

I.N.D.I.A Industre Chimiche S.p.A Nona Strada Padova / Italy

Ruhsat sahibinin adı ve adresi:

Bavet İlaç San ve Tic. A.Ş. ITOSB 12. Cadde No:8

Tepeören- Tuzla / İstanbul

Fason dolum yeri adı ve adresi:

Farmatek Tarım Mümessillik Tic. Ltd. Şti. Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras Bulvarı Analitik Caddesi No: 90 Tepeören- Tuzla /İstanbul

Net miktarı: 5 litre

Ambalajı açılmış ürünü en kısa sürede kullanınız.

Ürün serin yerde ve ışıktan koruyarak muhafaza edildiğinde raf ömrü normal depolama şartlarında 2 (iki) yıldır.

 

 
Dezenfektan - Ürünlerimiz - Teknik servis - Halı Böceği İlaçlama - Tarantula İlaçlama - Dana Burnu Böceği - Çiyan İlaçlama - Kertenkele İlaçlama - Akarlar İlaçlama - Tespih Böceği İlaçlama -
Adres : Sehitevliya Mahallesi Nursultan Nazarbayev Blv. No: 39 Merkez/ Kahramanmaras

Telefon : 0.344 221 26 20

Fax : 0.344 221 26 21