Piretrum Micro

PİRETRUM MİCRO

 

Formülasyon şekli: ME (Mikro Emulsiyon)

Aktif maddenin adı ve miktarı

Doğal piretrin (CAS No: 8003-34-7)                                  %1,5

Piperonil butoksit (CAS no: 51-03-06)                               %11,5

Yardımcı maddeler ve miktarları

Suspanse ediciler                                                              %42

De-iyonize su  (CAS no: 7732-18-5)  yüzdeyi tamamlayan

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

– ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

– BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

-UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

– UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

– İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalajların imhası: Kullanım sonrası boş ürün ambalajlarını çevrede bırakmayınız, yiyecek veya su saklamak için ya da benzeri amaçlarla tekrar kullanmayınız. Boşalan kapları usulüne uygun imha ediniz.

 

Ürün tipi: 18 (insektisit)

 

Zehirlenme belirtileri: Ürün yutulduğunda, solunduğunda veya ciltle temasında zararlıdır. Başlıca zehirlenme belirtileri bulantı, kusma, baş dönmesi ve koordinasyon eksikliğidir.

LD50 değerleri:

Piretrin sıçan akut oral LD50 750 mg/kg

PBO sıçan akut oral LD50 7500 mg/kg

İlk yardım önlemleri:

Deri ile temas: Bulaşmış giysileri derhal çıkartınız. Deriyi sabun ve bol su ile iyice yıkayınız.

Göz ile temas: Gözleri derhal su ile yıkayınız ve bir hekimin tavsiyesine başvurunuz.

Solunduğunda: Hastayı derhal açık havaya çıkarınız, gerekirse bir hekimin tavsiyesine başvurunuz.

Yutulduğunda: Hastayı kusturmayınız, yağlı içecekler (süt, sıvı yağlar) uygulamayınız. Derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz ve midesini yıkatınız.

Antidotu ve gerekli bilgiler:

Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi önerilir.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)’NİN 114 NO’LU TELEFONUNUARAYINIZ.

Ürünü kullanırken ve depolarken dikkat edilecek hususlar: Uygulayıcılar ürünü kullanırken piretroit insektisitlere uygun filtreli maske, gözleri korumak için emniyet gözlüğü, kauçuk eldiven, uzun kollu tulum ve uygun ayakkabı giymelidir. Ürün su kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Arılara ve sucul canlılara toksik olabilir. Ürün orijinal ambalajında serin ve iyi havalandırılmış ortamlarda kapağı kapalı olarak depolanmalıdır.

Risk ibaresi ve açıklaması:

R20/21/22 Solunduğunda cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R52/53 Sucul organizmalar için zararlı, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

R57 Arılar için toksiktir.

Güvenlik ibaresi ve açıklaması:

S2 Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

S13 Gıda maddelerinden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

S3/9/49 Sadece orijinal kabında, serin ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza ediniz.

S20/21 Kullanım sırasında yemek yemeyiniz, içecek ve sigara içmeyiniz.

S36/37/39 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük maske kullanınız.

S60 Bu malzeme ve kabı tehlikeli atık olarak atınz.

S61 Çevreye bırakılmasından kaçınız. Özel talimatlara/güvenlik verileri formuna danışınız.

Xn (Zararlı)                         N (Çevre için tehlikeli)

İmal ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj numarası:

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 04.102012 -2012/260

Kullanılacağı zararlı organizmalar

 

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü

-Yaşam evresi

Uygulama alanı ve şekli

Karışım oranı

Uygulama dozu

 Sivrisinek Kapalı alan yüzey uygulaması 75 mL ürün 10 litreye su ile tamamlanır

11,25 mg/m2 KarasinekKapalı alan yüzey uygulaması75 mL ürün 10 litreye su ile tamamlanır

11,25 mg/m2HamamböceğiKapalı ve açık alan yüzey uygulaması125 mL ürün 10 litreye su ile tamamlanır

18,75 mg/m2

Kullanma şekli: Piretrum micro su ile karıştırılarak uygun pulverizatörlerle kalıcı yüzey uygulaması şeklinde uygulanır. Ürün kullanılmadan önce iyice çalkalanmalıdır. Pulverizatörün yarısına kadar su doldurulur ve önerilen miktarda Piretrum Micro pulverizatöre ilave edilir. Su ile tam dolu hacme tamamlanır. Karışımdan m2 alana 100 ml gelecek şekilde tatbik edilir.

Piretrum Micro doğal piretrin ve sinerjist piperonil butoksit içerir. Piretrin yüzeyde kalıntı bırakmaz. Uygulamayı takiben kısa sürede parçalanır. Özellikle gıda üretim tesisleri, sağlık kuruluşları gibi hassas alanlarda güvenle kullanılabilir. Su bazlı bir formulasyon olup kokusuzdur, yanıcı değildir ve leke yapmaz.

Üretici firmanın adı ve adresi:

I.N.D.I.A. Industre Chimiche S.p.A. Nona Strada Padova /Italya

 

Ruhsat sahibinin adı ve adresi:

Bavet İlaç San ve Tic. A.Ş. ITOSB 12. Cadde No:8

Tepeören- Tuzla / İstanbul

Fason dolum yeri adı ve adresi:Farmatek Tarım Mümessillik Tic. Ltd. Şti. Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras Bulvarı Analitik Caddesi No: 90 Tepeören- Tuzla /İstanbul

Net miktarı: 100 ml, 1000 ml ve 5 Litre

Brüt ağırlığı: 115 gr, 1100 gr, 5250 gr

Ambalajı açılmış ürünü en kısa sürede kullanınız.

Ürün serin yerde ve ışıktan koruyarak muhafaza edildiğinde raf ömrü 2 (iki) yıldır.

 
Dezenfektan - Ürünlerimiz - Teknik servis - Halı Böceği İlaçlama - Tarantula İlaçlama - Dana Burnu Böceği - Çiyan İlaçlama - Kertenkele İlaçlama - Akarlar İlaçlama - Tespih Böceği İlaçlama -
Adres : Sehitevliya Mahallesi Nursultan Nazarbayev Blv. No: 39 Merkez/ Kahramanmaras

Telefon : 0.344 221 26 20

Fax : 0.344 221 26 21