Archive for the ‘İlaçlarımız’ Category

JUVENOX % 4,4 SC

Juvenox

JUVENOX % 4,4 SC

 

Formülasyon şekli: SC

Aktif maddenin adı ve miktarı (%)

Diflubenzuron (CAS No: 35367-38-5)                                 %  4,1

Yardımcı maddeler ve miktarları (%)

Süspanse ediciler                                                              % 28

De-iyonize su  % 67,9 ile % 100 e  tamamlanır.

 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

– ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

– BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

-UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

– UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

– İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

 

Boş ambalajların imhası: Kullanım sonrası boş ürün ambalajlarını çevrede bırakmayınız, yiyecek veya su saklamak için ya da benzeri amaçlarla tekrar kullanmayınız. Boşalan kapları usulüne uygun imha ediniz.

Ürün tipi: 18 (insektisit)

Zehirlenme belirtileri: Diflubenzuron Kitin Sentezi İnhibitörleri grubundan ve sadece haşereler üzerine etki göstermekte olup bugüne kadar zehirlenme vakasına rastlanmamıştır.

 

LD50 değeri:

Diflubenzuron sıçan akut oral LD50 >4640 mg/kg

Ekotoksisite:

Diflubenzuron alabalık LC50 (96 saat 15 °C) >106  mg/L

İlk yardım önlemleri:

Deriye bulaşmada: Bulaşmış giysileri derhal çıkartınız. Deriyi sabun ve bol su ile iyice yıkayınız.

Göze bulaşmada: Gözleri derhal su ile yıkayınız ve bir hekimin tavsiyesine başvurunuz.

Yutulduğunda: Hasta kusturulmalı ve bir doktora danışılmalıdır.

Antidotu ve gerekli bilgiler:

Bilinen bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi tavsiye edilir.

 

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)’NİN 114 NO’LU TELEFONUNUARAYINIZ.

 

Ürünü kullanırken ve depolarken dikkat edilecek hususlar: Orijinal ambalajında, kuru ve havalandırılmış ortamda, güneş ışınlarından uzakta ve kapağı kapalı olarak oda ısısında saklanmalıdır. Açılmış ürün belirtilen depolama şartlarında raf ömrü boyunca kullanılabilir.

 

Risk ibaresi ve açıklaması:

R20/21/22 Solunduğunda cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R 52/53 Sucul organizmalar için zararlı, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

 

Güvenlik ibaresi ve açıklaması:

S2 Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

S13 Gıda maddelerinden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

S3/9/49 Sadece orijinal kabında, serin ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza ediniz.

S20/21 Kullanım sırasında yemek yemeyiniz, içecek ve sigara içmeyiniz.

S56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde

bertaraf ediniz / ettiriniz

.

 Xn (Zararlı)                N (Çevre için tehlikeli)

İmal ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj numarası:

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 27.03.2002/4748

Kullanılacağı zararlı organizmalar

Sivrisinek ve karasinek larva mücadelesinde kullanılır.

 

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü

Yaşam evresi

Uygulama alanı ve şekli

Uygulama dozu

Uygulama aralığı

Sivrisinek larva  Temiz ve durgun sular 610 ml ürün 100 litreye su ile tamamlanır. 100 L karışım /1 hektar(25 g a. m./Ha) 29 gün
Sivrisinek larva Kirli sular    915 ml ürün 100 litreye su ile tamamlanır. 100 L karışım /1 Ha (37,5 g a. m./Ha) 29 gün
Sivrisinek larva Çok kirli sular, fosseptikler, kanalizasyonlar    1120 ml ürün 100 litreye su ile tamamlanır. 100 L karışım /1 Ha  (45,9 g a. m./Ha) 29 gün
Karasinek larva Çöplükler gübrelikler (sığ üreme alanları) 2450 ml ürün 100 litreye su ile tamamlanır. 0,5 L karışım /1 Ha

Karasinek larva Çöplükler gübrelikler (derin üreme alanları) 245 ml ürün 100 litreye su ile tamamlanır. 5 L karışım /1 Ha

 

Kullanma şekli: JUVENOX %4,4 SC sivrisinek ve karasinek larvalarını kontrol etmek için etkili orijinal bir formulasyondur. Bütün larvalar üzerine temasla ve sindirim sistemi yoluyla kitin sentezini engelleyici olarak etkilidir. Ürün zehirli olmayıp enzim-metabolik etkiye sahip olduğundan larvalar üzerine öldürücü etkisi uygulamadan birkaç gün sonra (48-60 saat sonra) görülür. İlaçlama yapılacak pulverizatörün yarısına kadar su ile doldurulduktan sonra doz tablosunda belirtilen miktarda ürün pulverizatöre katılır ve tam dolu hacme su tamamlanır. Ürün her kullanımdan önce mutlaka çalkalanmalıdır. İlaçlama tankında 30 dakikadan fazla bekleyen karışım uygulama başlamadan önce çalkalanmalıdır.

Üretici firmanın adı ve adresi:

I.N.D.I.A Industrie Chimiche S.p.A.

Zona Industriale IX Strada 57 Padova/ Italya

Ruhsat sahibinin adı ve adresi:

Bavet İlaç San ve Tic. A.Ş.

ITOSB 12. Cadde No:8 Tepeören- Tuzla / İstanbul

Net miktarı: 5 L

Ambalajı açılmış ürünü en kısa sürede kullanınız.

Ürün serin yerde ve ışıktan koruyarak muhafaza edildiğinde normal depolama şartlarında raf ömrü 2 (iki) yıldır.

 

TAB 60 EFERVESAN TABLET

Tab60

 

TAB 60 

EFERVESAN TABLET

 

Formülasyon şekli: Tablet

Aktif maddenin adı ve miktarı

Diflubenzuron (CAS No: 35367-38-5)                            %6

Yardımcı maddeler ve miktarları

Bitrex (CAS no:3734-33-6)                                              %0,001

Adipik asit (CAS no:124-04-09)                                      %19

Kalsiyum karbonat (CAS no: 471-34-1)                          %6,5

Laktoz  (CAS no: 63-42-3)                                 yüzdeyi tamamlayan

 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

– ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

– BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

-UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

– UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

– İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

 

Boş ambalajların imhası: Kullanım sonrası boş ürün ambalajlarını çevrede bırakmayınız, yiyecek veya su saklamak için ya da benzeri amaçlarla tekrar kullanmayınız. Boşalan kapları usulüne uygun imha ediniz.

Firma beyanı: Ürün kullanımı firmamızın kontrolü dışında olduğundan hatalı kullanım ve/veya depolamadan kaynaklanacak sorunlarda firma sorumluluk kabul etmez. Ürünün belirtilen spesifikasyonlara uygunluğu sadece ürünün teslimi sırasında firmamız garantisi altındadır.

Ürün tipi: 18 (insektisit)

Zehirlenme belirtileri: Diflubenzuron Kitin Sentezi İnhibitörleri grubundan ve sadece haşereler üzerine etki göstermekte olup bugüne kadar zehirlenme vakasına rastlanmamıştır.

LD50 değerleri:

Diflubenzuron sıçan akut oral LD50 >4640 mg/kg

 

Ekotoksisite:

Diflubenzuron alabalık LC50 (96 saat 15 °C) >106  mg/L

İlk yardım önlemleri:

Deriye bulaşmada: Bulaşmış giysileri derhal çıkartınız. Deriyi sabun ve bol su ile iyice yıkayınız.

Göze bulaşmada: Gözleri derhal su ile yıkayınız ve bir hekimin tavsiyesine başvurunuz.

Yutulduğunda: Hasta kusturulmalı, aktive bitkisel karbon uygulanmalı ve bir doktora danışılmalıdır.

Antidotu ve gerekli bilgiler:

Bilinen bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi tavsiye edilir.

 

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)’NİN 114 NO’LU TELEFONUNUARAYINIZ.

Ürünü kullanırken ve depolarken dikkat edilecek hususlar: Orijinal ambalajında, kuru ve havalandırılmış ortamda, güneş ışınlarından uzakta ve kapağı kapalı olarak oda ısısında saklanmalıdır. Açılmış ürün belirtilen depolama şartlarında raf ömrü boyunca kullanılabilir.

Risk ibaresi ve açıklaması:

R 48/20/22 Zararlı. Uzun süre solunması ve yutulması halinde sağlığa ciddi zarar tehlikesi

R52/53 Sucul organizmalar için zararlı, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Güvenlik ibaresi ve açıklaması:

S2 Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

S13 Gıda maddelerinden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

S3/9/49 Sadece orijinal kabında, serin ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza ediniz.

S20/21 Kullanım sırasında yemek yemeyiniz, içecek ve sigara içmeyiniz.

S60 Bu malzeme ve kabı tehlikeli atık olarak atınz.

S61 Çevreye bırakılmasından kaçınız. Özel talimatlara/güvenlik verileri formuna danışınız.

Xn (Zararlı)                                      N (Çevre için tehlikeli)

 

İmal ve Son Kullanma Tarihleri:

 

Şarj numarası:

 

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:2010/157-05.05.2010

 

Kullanılacağı zararlı organizmalar

Sivrisinek larva mücadelesinde kullanılır.

 

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü

Yaşam evresi

Uygulama alanı ve şekli

Uygulama dozu

Uygulama aralığı

Sivrisinek larva Temiz sularSerpme veya tablet atıcı cihazlarla 25,53 g/ha diflubenzuron 42 gün

 

Kullanma şekli: TAB 60 sivrisinek larvalarını kontrol etmek için etkili orijinal bir formulasyondur. Bütün larvalar üzerine temasla ve sindirim sistemi yoluyla kitin sentezini engelleyici olarak etkilidir. Efervesan tablet suya atıldıktan birkaç dakika sonra eriyerek su içinde dağılır.  Sivrisineklerin yaşam döngüsünde I., II., III. ve erken IV. dönem larvalara etkilidir. Ürün zehirli olmayıp enzim-metabolik etkiye sahip olduğundan larvalar üzerine öldürücü etkisi uygulamadan birkaç gün sonra (48-60 saat sonra) görülür.

 

Üretici firmanın adı ve adresi:

I.N.D.I.A Industrie Chimiche S.p.A. Zona Industriale IX Strada 57 Padova/ Italya

 

Ruhsat sahibinin adı ve adresi:

Bavet İlaç San ve Tic. A.Ş. ITOSB 12. Cadde No:8 Tepeören- Tuzla / İstanbul

 

Net miktarı: 10 kg

 

Brüt ağırlığı: 10,25 kg

Ambalajı açılmış ürünü en kısa sürede kullanınız.

Ürün serin yerde ve ışıktan koruyarak muhafaza edildiğinde raf ömrü 2 (iki) yıldır.

 

DİFLUBAN %48 SC

Difluban

 

DİFLUBAN %48 SC

 

Formülasyon şekli: SC

Aktif maddenin adı ve miktarı

Diflubenzuron (CAS No: 35367-38-5)                            %48

Yardımcı maddeler ve miktarları

Suspanse ediciler                                                              %25

De-iyonize su  (CAS no: 7732-18-5)  yüzdeyi tamamlayan

 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

– ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

– BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

-UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

– UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

– İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

 

Boş ambalajların imhası: Kullanım sonrası boş ürün ambalajlarını çevrede bırakmayınız, yiyecek veya su saklamak için ya da benzeri amaçlarla tekrar kullanmayınız. Boşalan kapları usulüne uygun imha ediniz.

 

Firma beyanı: Ürün kullanımı firmamızın kontrolü dışında olduğundan hatalı kullanım ve/veya depolamadan kaynaklanacak sorunlarda firma sorumluluk kabul etmez. Ürünün belirtilen spesifikasyonlara uygunluğu sadece ürünün teslimi sırasında firmamız garantisi altındadır.

 

Ürün tipi: 18 (insektisit)

 

Zehirlenme belirtileri: Diflubenzuron Kitin Sentezi İnhibitörleri grubundan ve sadece haşereler üzerine etki göstermekte olup bugüne kadar zahirlenme vakasına rastlanmamıştır

LD50 değerleri:

Diflubenzuron sıçan akut oral LD50 >4640 mg/kg

Ekotoksisite:

Diflubenzuron alabalık LC50 (96 saat 15 °C) >106  mg/L

İlk yardım önlemleri:

Deri ile temas: Bulaşmış giysileri derhal çıkartınız. Deriyi sabun ve bol su ile iyice yıkayınız.

Göz ile temas: Gözleri derhal su ile yıkayınız ve bir hekimin tavsiyesine başvurunuz.

Solunduğunda: Hastayı derhal açık havaya çıkarınız, gerekirse bir hekimin tavsiyesine başvurunuz.

Yutulduğunda: Hastayı kusturmayınız, yağlı içecekler (süt, sıvı yağlar) uygulamayınız. Bitkisel karbon uygulayınız. Derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz ve midesini yıkatınız.

 

Antidotu ve gerekli bilgiler:

Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi önerilir.

 

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)’NİN 114 NO’LU TELEFONUNUARAYINIZ.

Ürünü kullanırken ve depolarken dikkat edilecek hususlar: Orijinal ambalajında, kuru ve havalandırılmış ortamda, güneş ışınlarından uzakta ve kapağı kapalı olarak oda ısısında saklanmalıdır. Açılmış ürün belirtilen depolama şartlarında raf ömrü boyunca kullanılabilir.

Risk ibaresi ve açıklaması:

R 48/20/22 Zararlı. Uzun süre solunması ve yutulması halinde sağlığa ciddi zarar tehlikesi

R52/53 Sucul organizmalar için zararlı, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Güvenlik ibaresi ve açıklaması:

S2 Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

S13 Gıda maddelerinden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

S3/9/49 Sadece orijinal kabında, serin ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza ediniz.

S20/21 Kullanım sırasında yemek yemeyiniz, içecek ve sigara içmeyiniz.

S60 Bu malzeme ve kabı tehlikeli atık olarak atınz.

S61 Çevreye bırakılmasından kaçınız. Özel talimatlara/güvenlik verileri formuna danışınız.

Xn (Zararlı)                                      N (Çevre için tehlikeli)

 

İmal ve Son Kullanma Tarihleri:

 

Şarj numarası:

 

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:

 

Kullanılacağı zararlı organizmalar

Sivrisinek ve karasinek larva mücadelesinde kullanılır.

 

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü

Yaşam evresi

Uygulama alanı ve şekli

Uygulama dozu

Uygulama aralığı

Sivrisinek larva Temiz ve durgun sular 52 mL ürün 100 L’ye su ile tamamlanır.(25,00 g/ha)

30 gün

Sivrisinek larva Kirli sular 78,12 mL ürün 100 L’ye su ile tamamlanır.(37,8 g/ha)

30 gün

 Karasinek larva Çöplükler, gübrelikler 210 mL ürün 100 L’ye su ile tamamlanır.(0,5 g/m2)

21 gün

 

Kullanma şekli: Difluban %48 SC sivrisinek ve karasinek larvalarını kontrol etmek için formulasyondur. Larvalar üzerine temas ve sindirim yoluyla kitin sentezini engelleyici olarak etkilidir. Sivrisineklerin yaşam döngüsünde I., II., III. ve erken IV. dönem larvalara etkilidir. Karasineklerde ise I., II. ve erken III. dönem larvalara etkilidir. Aynı zamanda ergin karasineklerin yumurtlama yeteneğini geri dönüşümsüz olarak engelleyerek daha etkin kontrol sağlar. Her kullanım öncesi ürün ambalajı mutlaka çalkalanmalıdır. İlaçlama tankının yarısına kadar su koyulduktan sonra doz tablosunda belirtilen miktarda ürün tanka ilave edilir ve su ile dolu hacime tamamlanır. Ürün zehirli olmayıp enzim-metabolik etkiye sahip olduğundan larvalar üzerine öldürücü etkisi uygulamadan 48-60 saat sonra görülür.

 

Üretici firmanın adı ve adresi:

Farmatek Tarım Mümessillik Tic. Ltd. Şti. Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras Bulvarı Analitik Caddesi No: 90 Tepeören- Tuzla /İstanbul

 

Ruhsat sahibinin adı ve adresi:

Bavet İlaç San ve Tic. A.Ş. ITOSB 12. Cadde No:8 Tepeören- Tuzla / İstanbul

 

Net miktarı: 5 Litre

 

Brüt ağırlığı: 5,2 kg

Ambalajı açılmış ürünü en kısa sürede kullanınız.

Ürün serin yerde ve ışıktan koruyarak muhafaza edildiğinde raf ömrü 2 (iki) yıldır.

ZAGOR PASTA

Zagor Pasta

ZAGOR PASTA

Formulasyon şekli : Pasta

 

Aktif maddenin adı ve miktarı (%)

Brodifacoum (CAS no: 56073-10-0)                     % 0,005

 

Yardımcı maddeler ve miktarları (%)

Bitrex              (CAS no:3734-33-6)                % 0,001

Şeker                                                               % 9

Bitkisel yağ                                                     % 25

Renklendirici, tatlandırıcı,koruyucular           % 1,33

Buğday unu % 64,664 ile % 100 e tamamlanır.

 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

– ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

– BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

– UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE,  KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

– UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

– İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli: Kullanım sonrası boş ürün ambalajını çevrede bırakmayınız, yiyecek veya su saklamak için ya da benzeri amaçlarla tekrar kullanmayınız. Boşalan kapları usulüne uygun olarak imha ediniz.

Ürün tipi: 14 (Rodentisit)

Zehirlenme belirtileri: Zehirlenme belirtileri baş dönmesi, tansiyon değişiklikleri halsizlik,  cilt ve muköz zarlarda kanama, kanlı idrar şeklindedir. Ağız ve burun kanamaları görülebilir. Belirtiler genellikle hemorajiktir. Antikoagülan zehirlenme şüphesinde protrombin zamanı değerlendirilmelidir.

LD50 değerleri:

Brodifacoum sıçan akut oral LD50 0,22 mg/kg

İlk yardım önlemleri:

Deri ile temas: Bulaşmış giysileri derhal çıkartınız. Deriyi sabun ve bol su ile iyice yıkayınız.

Göz ile temas: Gözleri derhal su ile yıkayınız ve bir hekimin tavsiyesine başvurunuz.

Solunduğunda: Hastayı derhal açık havaya çıkarınız, gerekirse bir hekimin tavsiyesine başvurunuz.

Yutulduğunda: Hastayı kusturmayınız, yağlı içecekler (süt, sıvı yağlar) uygulamayınız. Derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz ve midesini yıkatınız.

Antidotu ve gerekli bilgiler:

Vitamin K1 antidot olarak kullanılır. Şiddetli kanamalarda kan transfüzyonları gerekebilir. Hasta normale dönünceye kadar doktor kontrolünde tutulmalıdır.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)’NİN 114 NO’LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

Ürünü kullanırken ve depolarken dikkat edilecek hususlar: Uygulayıcılar ürünü kullanırken maske, gözleri korumak için emniyet gözlüğü, kauçuk eldiven, uzun kollu tulum ve uygun ayakkabı giymelidir. Ürün orijinal ambalajında serin ve iyi havalandırılmış ortamlarda kapağı kapalı olarak depolanmalıdır.

Risk ibaresi ve açıklaması:

R 20/21/22: Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik ibaresi ve açıklaması:

S1/2 Kilit altında çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

S13 Gıda maddelerinden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

S20/21 Kullanım sırasında yemek yemeyiniz, içecek ve sigara içmeyiniz.

S35 Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir.

S36/37 Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanınız.

S45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun (mümkünse etiketi gösteriniz).

S60 Bu malzeme ve kabı tehlikeli atık olarak atınız.

S61 Çevreye bırakılmasından kaçınız. Özel kullanım talimatına/güvenlik verileri formuna başvurunuz.

Xn (Zararlı)

İmal ve Son Kullanma Tarihleri:

 

Şarj numarası

 

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 20.04.2004-06482

 

Kullanılacağı zararlı organizmalar

 

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü

-Yaşam evresi

Uygulama alanı ve şekli

Uygulama dozu

Fare Doğrudan uygulama 15-30 g
Sıçan Doğrudan uygulama 50-100  g

*Her poşet 15 g ağırlığındadır.

Kullanma şekli: Zagor Pasta çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı özel istasyonlar içinde, istasyon yerleştirmek mümkün değilse hedef dışı canlılardan korunaklı şekilde bir telle bağlanarak kullanılmalıdır.  Yem istasyonlarının üzerine bilgisi olmayan kişiler için “ Dikkat Fare Zehiri” uyarısı yazılmalıdır. Fare mücadelesi için 15 -30g, sıçan mücadelesi için 50-100 g olacak şekilde özel istasyonlar içinde sıçan ve farelerin kolayca ulaşabileceği, pisliklerinin görüldüğü, kemirme izleri bulunan yerlere, duvar kenar ve köşelerine, dolap arkalarına, tavan aralarına yerleştirilir. Bu alanlarda fare yemine alternatif yiyecekler bırakmamaya çalışılmalıdır. Fare ve sıçanlar alınan zehirle 4-5 gün içinde iç kanama sebebiyle ölürler. Zagor Pasta konulan istasyonlar haftada bir kontrol edilmeli ve azalmışsa tamamlanmalıdır. İstasyon dışına dökülmüş, saçılmış yemler imha edilerek yenilenmelidir.

Kullanım alanları : Kırsal alanlarda: Binalarda, değirmenlerde. Kentlerde: Evlerde ve çevresinde, restoranlarda, resmi binalarda, sanayi ve ticari kuruluşlarda, uçak, gemi, tren gibi taşıt araçlarında, limanlarda kullanılabilir.

Üretici firmanın adı ve adresi:

INDIA Industre Chimiche S.p.A Nona Strada 57 35129 Padova Italy

Ruhsat sahibinin adı ve adresi:

Bavet İlaç San ve Tic. A.Ş. İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi (ITOSB) 12. Cadde No:8 34959

Tepeören-Tuzla /İstanbul TÜRKİYE

 

Net miktarı: 75 g, 105 g, 500 g, 5 kg, 10 kg, 20 kg

 

Ambalajı açılmış ürünü en kısa sürede kullanınız. Ürün serin yerde ve Normal depolama şartlarında muhafaza edildiğinde raf ömrü 2 (iki) yıldır.

 

 
Dezenfektan - Ürünlerimiz - Teknik servis - Halı Böceği İlaçlama - Tarantula İlaçlama - Dana Burnu Böceği - Çiyan İlaçlama - Kertenkele İlaçlama - Akarlar İlaçlama - Tespih Böceği İlaçlama -
Adres : Sehitevliya Mahallesi Nursultan Nazarbayev Blv. No: 39 Merkez/ Kahramanmaras

Telefon : 0.344 221 26 20

Fax : 0.344 221 26 21